Veel gestelde vragen.

Algemeen:

Vraag: Is dit SmartKassasysteem gebruikersvriendelijk?

Antwoord: Uiteraard. Het kassasysteem is zeer overzichtelijk ingericht met een verkoop- (kassa-)gedeelte en een adminstratief (manager-)deel.

De meeste gebruikers hebben aan een half uurtje genoeg om de werking van het systeem te begrijpen.

Vraag: Kan ik de kassa gebruiken en tegelijk de voorraad invoeren?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk als U een netwerk in Uw winkel hebt. U voert de voorraad in via een back-end computer en de verkopen kunt U verrichten met de kassacomputer.

Vraag: Moet ik extra betalen voor deze mogelijkheid?

Antwoord: Nee, dat is niet nodig.

Vraag: Ik wil mijn eigen barcodes maken. Is dat mogelijk met dit systeem? Zo ja, moet ik meer betalen voor deze eigenschap?

Antwoord: Nee, U hoeft niets extra’s te betalen. U kunt kiezen tussen 4 verschillende etikettenmaten. Alle etiketten worden op A4-etikettenpapier afgedrukt. Dit papier is o.a. verkrijgbaar bij Office Centre.

Vraag: Is dit systeem geschikt voor alle soorten numerieke barcodes?

Antwoord: Ja, hiervoor is het systeem geschikt. Het is niet geschikt voor alphanumerieke combinaties.

Vraag: Kan ik via dit kassasysteem met aktieprijzen werken?

Antwoord: Ja, het is mogelijk om met aktieprijzen te werken.

Vraag: Ik verkoop complete systemen waarbij ook de onderdelen van de systemen opgenomen moeten worden in het kassasysteem. Is dat mogelijk met dit het SmartKassa-systeem?

Antwoord: Ja. Deze eigenschap is ingebouwd in de software. Bij verkoop van een geheel systeem worden de onderdelen van dit systeem ook afgeschreven van de voorraad.

Vraag: Soms heb ik een product niet op voorraad. Is het mogelijk om hiervoor via het SmartKassa-systeem een order te maken?

Antwoord: Ja. U kunt orders invoeren en klanten laten tekenen voor akkoord. Bij afhandeling van de order kunt U eenvoudig de order oproepen en afrekenen.

Vraag: Voor sommige artikelen heb ik geen vaste prijs. Kan ik voor deze artikelen tijdens de verkoop een prijs ingeven?

Antwoord: Ja. U kunt tot 100 verschillende soorten artikelen zonder vaste prijs in de voorraad inbrengen. Tijdens de verkoop wordt U gevraagd om een prijs in te geven.

Vraag: Biedt het systeem mogelijkheden voor cadeau- en toegoedbonnen?

Antwoord: Ja. Het systeem is flexibel genoeg en heeft mogelijkheden voor deze eigenschappen.

Vraag: Heeft het kassasysteem de mogelijkheid voor koppeling aan een pin-betaalautomaat?

Antwoord: Ja. Pinapparatuur van de firma CCV (75% van het marktaandeel in pinapparatuur) is koppelbaar aan het kassasysteem.

Als U pinapparatuur van een andere leverancier hebt, kunt U toch het te betalen bedrag aangeven als een pinbetaling. Deze betaling wordt dan binnen de administratie als pinbetaling verwerkt.

Vraag: Kan er meer dan 1 persoon tegelijk de kassa gebruiken?

Antwoord: Nee, meer dan 1 persoon tegelijk is niet mogelijk. Omdat elke verkooptransactie aan een medewerker wordt gekoppeld, kan slechts een persoon tegelijk van de kassa gebruik maken.

Vraag: Is dit systeem ook geschikt voor een groothandel?

Antwoord: Ja. U kunt prijzen exclusief en inclusief btw op de factuur vermelden. Barcodes met prijzen kunnen ook excl. btw afgedrukt worden.

Vraag: Ik heb een restaurant. Is SmartKassa ook geschikt voor de horeca?

Antwoord: Ja. Wij hebben een kassamodule die afwijkt van de standaard winkelmodule. Deze module is speciaal geschikt voor de horeca.

Vraag: Ik heb twee winkels in een pand. Kan ik dit kassasysteem voor twee winkels gebruiken?

Antwoord: Ja, dit is mogelijk, door middel van de optie Groepsomzet. Verkoop van de artikelen die behoren bij de betreffende winkel komen in de omzetgroep van die winkel te staan.

Vraag: Ik heb een netwerk op mijn kantoor. Kan ik dit kassasysteem op mijn netwerk aansluiten?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. U kunt de data op een server zetten en vervolgens de kassacomputer koppelen aan deze server.

Vraag: Ik ga regelmatig naar een beurs. Is het mogelijk om de kassasoftware op een laptop te installeren en te gebruiken?

Antwoord: Ja. U moet dan de beveiligingsdongel (USB) van de kassacomputer in Uw laptop inpluggen.

Administratie

Vraag: Is het mogelijk om met dit systeem mijn voorraad te beheren?

Antwoord: Ja, alles wat verkocht is, wordt geregisteerd en uit het voorraadbestand weggeschreven.

Vraag: Kan ik bestellingen met dit systeem plaatsen?

Antwoord: Ja. Zodra de voorraad onder een (door Uzelf) bepaald minimum is gekomen, kunt U een lijst opvragen voor alle producten die U moet bestellen.

Vraag: Hoe zien de sales rapportages eruit?

Antwoord: U kunt een rapportage van Uw sales voor een dag, week, maand, jaar of voor een willekeurige periode bekijken en afdrukken. Op de rapportage verschijnen de totalen, de btw, de omzet per groep, etc.

Vraag: Is het sales rapport voldoende voor mijn boekhouder?

Antwoord: Ja. Op het sales rappport staat alle benodigde informatie voor Uw boekhouder. Aanvullende informatie is, als dat nodig is, altijd beschikbaar. Alle transacties worden electronisch in de computer bewaard.

Vraag: Ik wil liever thuis op mijn gemak nieuwe voorraad invoeren en barcodes en sales rapportages afdrukken. Is dat mogelijk met SmartKassa?

Antwoord: Ja. Inderdaad, dat is mogelijk. De adminstratieve (manager-) software is niet beveiligd en U mag thuis een extra kopie gebruiken. U kopieert de data van de kassacomputer op een memorystick voor Uw computer thuis. Als U klaar bent met de mutaties, kopieert U de data van Uw computer thuis naar de kassacomputer in Uw winkel. Zo simpel is het.

Vraag: Is het kassasysteem beveiligd met wachtwoorden?

Antwoord: Ja. Voor elk menu in de manager kunt U gebruikers autoriseren door middel van wachtwoorden. Alleen het kassa- (verkoop-)gedeelte mag iedere medewerker gebruiken, zonder wachtwoord.

Vraag: Om de provisie van elke medewerker te bepalen, moet ik weten wat zijn/haar omzet is. Is dit mogelijk in SmartKassa?

Antwoord: Ja. Elke transactie is geregisteerd op naam van de medewerker. U vindt de totaalomzet per medewerker per periode via de rapportages.

Vraag: Is het mogelijk om vanuit het systeem adresgegevens etc. op een envelop af te drukken?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Naast het adres, kunt U er ook voor kiezen om Uw logo en adres af te drukken.

Vraag: Kan ik de inkoop- en verkoopwaarden van de voorraad zien?

Antwoord: Ja. U kunt dit zien via het stockrapport. U kunt hier ook de marge en omzet per leverancier zien.

Database:

Vraag: Ik heb mijn data in Excel staan. Kan ik deze data importeren in SmartKassa?

Antwoord: Ja, dat kan.

Vraag: Is er een beperking aan het aantal artikelen dat ik kan invoeren?

Antwoord: Nee. De database is vrijwel onbeperkt.

Vraag: Is het mogelijk om een backup op een memorystick te maken?

Antwoord: Ja. U kunt backups van de data op een andere map op dezelfde hardeschijf maken en/of op een memorystick bewaren.

Klanten:

Vraag: Ik werk met klanten. Heeft SmartKassa een klanten-beheermodule?

Antwoord: Ja. U kunt klantendata rechtstreeks of tijdens de verkoop via de database invoeren. U kunt alle klantverkopen oproepen tijdens de verkoop en ook kunt U ze via de Manager-software bekijken.

Vraag: Ik wil een mailing aan al mijn klanten doen. Is dat mogelijk?

Antwoord: Ja dat is mogelijk. U kunt mailing-adressen op etiketten afdrukken en deze gebruiken voor Uw mailing-enveloppen.

Vraag: Kan ik met klantpasjes werken?

Antwoord: Ja. U kunt zelf klantbarcodes afdrukken en deze op de pasjes plakken. Bij verkoop scant U het klantpasje eerst. Daarna begint U met de verkoop.

Vraag: Kan ik vaste kortingen aan mijn klanten geven?

Antwoord: Ja. Er zijn 10 mogelijke kortingen die U zelf van tevoren kunt invoeren. Aan elke klant kunt U dan een van de 10 kortingen koppelen.

Vraag: Soms wil mijn klant een factuur hebben. Is dat mogelijk?

Antwoord: Ja. U kunt kiezen tussen een bon of A4-afdruk. Bij een A4-afdruk kunt U ook aangeven of U Uw logo en gegevens wilt afdrukken. U kunt echter ook voorgedrukt briefpapier gebruiken.

Vraag: Ik wil iedere maand verjaardagskaarten aan mijn klanten sturen. Heeft Smartkassa deze mogelijkheid?

Antwoord: Ja. U kunt elke maand een uitdraai maken van de verjaardagen van Uw klanten.